En na de kleutergroep komt groep 3...


Vanaf groep 3 werken de kinderen iedere ochtend aan rekenen, taal, schrijven en lezen. ’s Middags hebben zij bewegingsonderwijs, Kanjertraining of werken zij vanuit thema’s aan opdrachten waarin wereldoriëntatie, creativiteit en techniek met elkaar verbonden zijn. Zij werken in twee- of drietallen, gaan samen op onderzoek, maken een verslag of houden een presentatie voor de groep. De kinderen leren ook door eigen oplossingen te bedenken, door zelf op onderzoek te gaan, door te proberen en te ontdekken wat lukt. Ze ontwikkelen vaardigheden en ontdekken talenten.