Groep 0-1-2


 


 

Themabrief 8 | Het letterwinkeltje
De komende periode staat in het teken staan van het thema: Het letterwinkeltje

Binnen dit thema zullen we leren dat je met letters woorden kunt maken en dat je met woorden zinnen kunt maken. Ook zullen er weer diverse taal- en rekenspelletjes worden uitgevoerd. Niet alleen tijdens de kringactiviteiten zal het thema centraal staan, maar ook tijdens de werkles en het spelen in de hoeken.
 
Ook deze periode staat er weer een letter centraal. Dit keer is het de letter ‘l’ van letter  en.

De kinderen zullen worden gestimuleerd om spullen mee naar school te nemen die bij het thema aansluiten. Hierbij kunt u denken aan:
  • boekjes over het thema, letters, woorden
  • spullen waar de letter ‘l’ in voor komt, alles is van harte welkom.
 
Zelf kunt u thuis de liedjes en versjes die in deze themabrief zijn opgenomen met uw kind oefenen en/of herhalen.
 
Samenvatting van het verhaal: Het letterwinkeltje
Opa Brom heeft een winkeltje vol letters in alle soorten en maten, waar iedereen, van bakker tot koningin, letters koopt voor winkelramen, naam- en uithangborden. Aan een meneer die totaal geen idee heeft wat je met letters kunt doen, legt opa geduldig uit hoe je woordjes kunt maken.
 
Boekentips
* Het Letterwinkeltje                        Marianne Busser, Ron Schroder
* Puzzelen met letters                     Thierry Laval
* Een koekje bij de T                       Jeska Verstegen
* Het grote letterboek van A-Z        Bies van Ede          
* Spelen met letters en cijfers        Jeanne de Gooyer
 
Leuk om samen te doen
Speuren naar letters, gewoon buiten op straat. Waar zie je eigenlijk letters? Op deuren, verkeersborden, verpakkingen enz. U kunt er foto’s van maken en hier een collage van maken.
 
Groep 2
Binnenkort wordt de toets benoemsnelheid cijfers en letters afgenomen bij de kinderen van groep 2. Om deze toets te kunnen afnemen wordt er van de leerlingen verwacht dat zij de cijfers 1-2-3-4-5-6 en de letters s-o-m-p-k kunnen herkennen en benoemen.
 
Groep 1
Binnenkort wordt de rijmtoets afgenomen bij groep 1. Het kunnen rijmen is een van de vroege taalvaardigheden bij kleuters die een belangrijke voorwaarde vormt voor het latere systematisch leren lezen en schrijven. Een oefening voor thuis kan zijn uw kind een zin op rijm af te laten maken. Bijvoorbeeld: “de kip en de haan, water komt uit de .....” “ei, ei, ei, ik ben zo ….”
Er mogen onzinwoorden gebruikt woorden bij het oefenen met rijm.
 
Woordenschat
Deze en andere woorden komen deze periode aan de orde
 
Letters Woorden Zinnen
De letter Het woord De zin
Schrijven Lezen Het potlood
De winkel De koningin Eekhoorn
Verjaardag Slinger Uitnodiging
Hapjes Natuur De uil
Het park Het landgoed Vieren
Opa Letters maken kopen
Betalen De man Het magazijn
Letters en woorden Meisje ijssalon
bakfiets Toilet juffrouw clown
koek Koning Italië
Engeland Parijs Dicht
Het begin (vd zin) Het eind (vd zin) De eerste – de laatste
Het midden De middelste Luisteren
Het verschil tussen Letters Cijfers
Rijmen Oefenen Bij mij horen
     
 
 
Boekentips
* Een april kikker in je bil               Burny Bos
* Lente in het donkere bos            nannie kuiper
* Het is lekker weer                      Jorge Bolle
* Het dikkopje en de rups              Tomas Ross
* Het luie lieveheersbeestje            I. Finn
* Het hongerige rupsje                  Cain Sheridan
* De krekel die niet tjilpen kon       Eric Carle
 
 
Liedjes en versjes
Melodie ‘de mosselman
Zeg ken jij opa Brom, opa Brom, opa Brom.
Zeg ken jij opa Brom, hij woont in de letterwinkel.
Ja, ik ken opa Brom, opa Brom, opa Brom.
Ja, ik ken opa Brom, hij woont in de letterwinkel.
Samen kennen wij opa Brom, opa Brom, opa Brom.
Samen kennen wij opa Brom, hij woont in de letterwinkel.
 
 
Boekenlied
In een boekje staan de letters
allemaal netjes op een rij
Samen woorden en dan zinnen
en ook plaatjes staan er bij
   

Themabrief 7 | Vertel het maar

 
De komende periode werken wij aan het Schatkist thema ‘Vertel het maar’. Centraal staat het boek : "Het verhaal van eend", geschreven door Harmen van Straaten.
 

 
Samenvatting van het verhaal 
Er was eens een eend. Hij woonde op een vlonder aan de rivier...

Zo begint het verhaal dat Eend op een warme, lome dag gaat schrijven.
Op zijn vlondertje aan de rivier. Met een pen die hij ergens heeft gevonden.
Pad zal het 's avonds aan alle vrienden voorlezen. Want pad heeft een leesbril...!
 
Het prentenboek gaat over Eend die een schrijfpen vindt. Hij gaat ermee naar Pad die een leesbril heeft gevonden. Eend 'schrijft' zijn levensverhaal met de pen en Pad leest met zijn leesbril voor aan Eend, Otter en Egel. In werkelijkheid kan Eend niet schrijven en Pad niet lezen, maar wordt het toch een mooi verhaal over vriendschap.
 
Cijfers en letters
We bieden de letter ‘o’ van otter aan en we gaan de eerder aangeboden letters herhalen. Ook de getalbeelden komen weer aan bod.

Wat is auditieve analyse?
De kinderen in groep 2 krijgen op dinsdag en donderdag in de kleine kring auditieve analyse oefeningen aangeboden, maar wat is dat nu eigenlijk?

Auditieve analyse: het horen van de klanken in een woord.
leer het kind horen welke de eerste, eventueel daarna de laatste klank van een woord is. Aanvankelijk alleen medeklinkers: b, d, f, g, enzovoorts.
Gebruik woorden van maximaal 3 letters van het type medeklinker-klinker-medeklinker, ook wel mkm-woorden genoemd. Bijvoorbeeld kip, tak, bos, maar ook soep, geel, kaas. De klinker is in dat geval de oe, de ee en de aa. leer het kind zonodig eerst welke klanken er in het woord zijn door ze afzonderlijk na te zeggen.
Zeg om te beginnen een woord voor, waarbij de gevraagde klanken extra lang of nadrukkelijk worden uitgesproken. Voorbeeld: sssssoep, vvvvvis, K’ip, enzovoorts.
Pas als je kind op die manier makkelijk de eerste (en eventueel laatste) klank van een woord kan benoemen, kun je het moeilijker maken door een voorwerp aan te wijzen (ook weer mkm-woorden), je kind het woord zelf te laten zeggen en dan bij zichzelf te ontdekken welke de eerste (of laatste) letter is.
 
Rijm
Op maandag en woensdag krijgen de kinderen van groep 1 extra rijmoefeningen in de kleine kring. De kinderen mogen rijmen met bestaande woorden, maar ook met onzinwoorden. Doel is dat ze begrijpen dat bij eindrijm de woorden achteraan hetzelfde klinken. Kat-lat-plat-zat-mat-vat-krat of maan –baan-laan-taan-kaan-raan, enz.

 
Boekentips
Dikkie Donderkopje wordt groot                            Giuliano Ferri
Alle verhalen van Kikker en Pad                              Arnold Lobel
Valentino de Kikker                                                Hans de Beer
 
Woordenschat
Dichtknijpen Het kroos Inschenken De verzameling De zaag
De teil De medaille Het gereedschap Jaloers Duiken
Meten Het net Drijven De leesbril De stof
De timmerman Het pakje Het publiek De otter De pad
De schrijfpen De egel Tellen Bij elkaar horen Voorlezen
Groot-klein De sloot De vijver Klappen De plant
Goud De hamer De stapel Geboren De bocht
 
 
Liedjes en versjes
 
De kikkertjes hebben kou gevat.
Nu zitten ze op een lelieblad
te drogen in de zon,
met wollen sjaaltjes om.

Hatsjie, hatsjoe, hatsjie, hatsjoe,
waar moet dat naar toe?
Neem eens een hapje eendenkroos
met een snufje peper.
Drie maal daags een lepel vol,
dan ben je zo weer beter.
Het kikker-huppel-clubje
heeft een schitterend idee.
Ze willen met z'n allen
fijn een dagje naar de zee.

Ze huppelen naar Zantvoort,
vrolijk samen hand in hand.
Nu liggen ze te bakken
op hun handdoek op het strand.
Maar 't kikker-huppel-clubje
krijgt het daar ontzettend heet.
Ze puffen en ze zuchten
en ze baden in het zweet.

Ze roepen: "snel de zee in,
het wordt hier veel te warm voor ons!"
Ze rennen naar het water,
huppel huppel huppel plons!!