Social media en AVG

 
We zijn een actieve school die veel met onze kinderen onderneemt. We bevinden ons in een prachtige omgeving die zich leent voor educatieve en inspirerende uitstapjes. Daarnaast halen we de wereld in school met de inspirerende doe-activiteiten tijdens de ateliers. Om de binnen- en buitenschoolse activiteiten te kunnen tonen, plaatsen we regelmatig beelden op social media.  
Bij de foto’s en films die we plaatsen op Facebook, Instagram en YouTube, volgen we de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met een toestemmingsformulier geven ouders/verzorgers expliciet aan of beeldmateriaal mag worden gebruikt voor social media, de schoolwebsite of promotiedoeleinden. U kunt in Parro de privacy voorkeuren van uw kind doorgeven. 
 
Ook buiten het gebruik om van social media, zijn er zichtbare en minder zichtbare maatregelen getroffen om persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen.