Oudervereniging

 

De ouderverenging (OV) bestaat uit ouders en verzorgers van kinderen op onze school. De OV ondersteunt het team bij organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten en projecten.  
De leden worden gekozen door ouders en verzorgers en ondersteunt door het team. Van de vergaderingen die meerdere keren per jaar plaatsvinden, zijn de notulen openbaar. 

 

De OV int jaarlijks een vrijwillige bijdrage waarvan bijvoorbeeld culturele activiteiten en excursies worden bekostigd. Maar denk ook aan lekkernijen tijdens het voorleesontbijt, nieuw speelgoed voor op het plein of passende versiering bij thema’s.