De Oudervereniging
 

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op basisschool De Roedel. Waar het bij de Medezeggenschapsraad voornamelijk over beleidszaken gaat, besteedt de Oudervereniging tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van gezellige, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunt hierbij het team van leerkrachten. Voorbeelden van (buiten) schoolse activiteiten en feesten zijn:

 

 

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen. De leden van de oudervereniging worden door ouders gekozen en wordt daarnaast versterkt door leden van het schoolteam. De leden  komen een aantal keren per jaar samen voor overleg. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:
Ouders:
Vanuit het team: