De medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR)  is een wettelijk ingestelde raad. De MR denkt mee met het bestuur, toetst de besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings-of adviesrecht. De MR is medeverantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en het team en bewaakt  de kwaliteit van het onderwijs.


Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR-leden komen met regelmaat samen voor overleg, de vastgestelde notulen van deze bijeenkomsten worden per mail naar ouders gestuurd.

Heeft u vragen over de MR of wilt heeft u een agendapunt voor de MR dan  kunt per e-mail contact opnemen met de secretaris van de MR, Tabitha de Bie.

De medezeggenschapsraad van obs De Roedel bestaat uit:
Oudergeleding

Teamgeleding