Ouderparticipatie

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk.
Onder ouderparticipatie verstaan wij het actief deelnemen van ouders aan het schoolleven in al zijn facetten. Deze manier van samenwerken is bedoeld om u meer inzicht te geven in de wijze waarop wij in onze school met de kinderen werken.
Ouderparticipatie draagt bij tot het optimaal functioneren van de school. Veel activiteiten zouden geschrapt moeten worden, als er van assistentie van ouders moest worden afgezien.Activiteiten betreffen onder meer: schoolreizen, schoolkrant, klaaroverbrigade, luizencontrole, lezen, aankleding school, enz.

 

Betrokkenheid

Naar het idee van de Kanjertraining beperkt ouderparticipatie zich niet tot de school. Het is dan ook beter te spreken over betrokkenheid van de ouders op het wel en wee van hun kind op school, dan te spreken over ouderparticipatie. Het is heel belangrijk dat de gesprekken thuis niet haaks staan op wat school bepleit. Een treffend voorbeeld is het volgende: op school wordt gezegd: "Wij lossen ruzie op als Kanjers." Thuis wordt gezegd: "Terugmeppen als iemand jou iets doet. Als je niet terugslaat dan krijg je van mij ervan langs."
*bron: handleiding Kanjertrainingen

 
Uw betrokkenheid als ouder op het wel en wee van uw kind zien wij op school terug doordat u :