Schoolplan

          In het schoolplan staat uitgebreid beschreven wat er op de Roedel gebeurt.  

 

Het schoolplan is geschreven voor een periode van vier jaar.
 

Jaarplan

Het schoolplan 2015 – 2019 vormt de basis voor jaarverslagen en jaarplannen van basisschool de Roedel. 
Het jaarplan is een belangrijk instrument voor het verwezenlijken van de doelstellingen door focus op de doelen en koersen op de prestatie-indicatoren.