syndeo_data/media/Slogan_de_Roedel.jpg De Roedel | Openbare basisschool de Roedel te Harskamp - gemeente Ede  
 
over de school kalender groepen foto album links  
 
 de schoolsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 organisatiesyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 ouderssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 schoolgidssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 school- en jaarplansyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 verlof / informatie leerplichtsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 AVG syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 leerling aanmeldensyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 contactsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 inloggen syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 

Schoolplan

          In het schoolplan staat uitgebreid beschreven wat er op de Roedel gebeurt.  
  • Welke uitgangspunten hanteert het team voor haar onderwijs?
  • Welke methodes gebruikt men voor het onderwijs?
  • Zijn die methodes up-to-date en voldoen ze aan de huidige maatstaven voor goed onderwijs?
  • Is het team alert op pestgedrag?
  • Hoe staat het met de veiligheid?
  • Wat is de rol van de ouders?

 

Het schoolplan is geschreven voor een periode van vier jaar.
 

Jaarplan

Het schoolplan 2015 – 2019 vormt de basis voor jaarverslagen en jaarplannen van basisschool de Roedel. 
Het jaarplan is een belangrijk instrument voor het verwezenlijken van de doelstellingen door focus op de doelen en koersen op de prestatie-indicatoren.


 

| t | f | y | obs De Roedel | Edeseweg 216 | 6732 DC | Harskamp | e:l.vellinga@proominent.nl