Datum
Inhoud
30-01-2019
Groep 3 | Veilig Leren Lezen, kern 7
Beste ouders,

Alle letters zijn geleerd! Om dit te vieren hebben we vorige week een letterfeest gehouden. Wat was het een gezellig feestje. Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. Ook nemen we, voorlopig, afscheid van opa, Kim en Sim. Voor de kernen 7 tot en met 11 zijn de ankerverhalen per kern geschreven door verschillende schrijvers. Na het ankerverhaal lezen de kinderen in hun eigen boekje een vervolg hierop. In deze brief leest u meer over het thema en de woordtypen van kern 7.

Thema kern 7: Spannend!
Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt papa een spannend verhaal aan de tweeling Diederik en Pieter. Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat bijna verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat de leerlingen van de maan-aanpak vervolgens lezen, is er een dief in de dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter. In het leesboekje dat de leerlingen van de zon-aanpak lezen, zorgt een slang voor spannende momenten.

Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: de angst, het avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik.

Woordtypen in kern 7: lezen en spellen
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’.

De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:
 • eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.

  De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals kortst en herfst;
 • woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep, zoals bomen;
 • woorden van twee lettergrepen met een begincluster én een open lettergreep, zoals knopen;
 • woorden van twee lettergrepen met aai, ooi, oei op een andere positie dan aan het eind, zoals haaien en roeiboot;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat spelling niet meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe woordtypen. Om dit te oefenen kunt u thuis ook al woorden door uw kind laten schrijven.
In januari en februari nemen we de Citotoetsen af. Daarbij horen ook toetsen voor woorden lezen, tekst lezen, spelling en woordenschat.
 
Top


07-01-2019
Groep 3 | Veilig Leren Lezen, kern 6
De kerstvakantie is weer voorbij! We beginnen met de kern waarin de laatste letters worden geleerd. Alle reden voor een feestje! Aan het eind van de kern vieren we dan ook een letterfeest en reiken we letterdiploma’s uit.

Thema kern 6: Verhalen in je buik
Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim. Een droom waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.

Letters en woorden lezen in kern 6
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ en ‘el’, zoals: bloemen, vlinder, sleutel;
 • tweelettergrepige woorden met in het midden ‘ng’, ‘nk’ of ‘ch’, zoals: jongen, planken, lachen;
 • tweelettergrepige woorden die beginnen met ‘be’, ‘ge’ of ‘ver, zoals: betaal, gezien, verkeer;
 • eenlettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: leeuw, nieuw;
 • tweelettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: sneeuwman, kieuwen.

Toetsen na kern 6
Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters kennen, gaan we extra oefenen.
 
Top


10-12-2018
Groep 3 | Veilig Leren Lezen, kern 5
We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de kinderen al 24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan! En de kinderen die met zon-materialen werken, leren woorden lezen waarin steeds meer ‘moeilijkheden’ worden gecombineerd!

Thema kern 5: Mag dat wel?
De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.

Letters en woorden lezen in kern 5
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘uw’, zoals: duw, duwt;
 tweelettergrepige woorden, zoals: strandbal, braadworst;
 tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: schroefje, strikje;
 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘aai’, ‘ooi’ of ‘oei’, zoals: haai, kooi, roei;
 tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘e’, zoals: korte, aarde;
 tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ of ‘el’, zoals: honden, tijger, mantel;
 tweelettergrepige woorden met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: takken, bakker.
 
Top


21-11-2018
Groep 3 | Veilig Leren Lezen, kern 4
Thema kern 4: Waar woon jij?

Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet... Dit thema geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen, onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts.

Letters en woorden lezen in kern 4
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘schr’, zoals: schram, schroef;
 tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: mandje, kraampje, stoeltje;
 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘dt’ of ‘bt’, zoals: vindt, krabt;
 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;
 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘a’, ‘o’ of ‘u’, zoals: sla, vlo, nu;
 eenlettergrepige woorden die eindigen met een cluster van drie medeklinkers zoals: worst, markt;
 eenlettergrepige woorden die beginnen met een cluster van drie medeklinkers, zoals: strik, spleet;
 tweelettergrepige woorden zoals: zwembroek, schatkaart.

Samen lezen stimuleert!
Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze nog prima te gebruiken! Kinderen smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu uw kind al heel wat letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de tekst laten lezen. Soms herinnert een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring!
 
Top


29-10-2018
Groep 3 | Veilig Leren Lezen, kern 3
Thema kern 3: Hoe voel jij je?

Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.

Letters en woorden lezen in kern 3
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan.
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘sch’, zoals: schoen, schuilt;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ng’: ring, slang;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘nk’: bank, klank;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘d’: koud, hard;
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘b’: web, krab;
 • eenlettergrepige woorden met een lettercluster vooraan én achteraan: dwerg, klant, blond.
Toetsen na kern 3
Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).

Beloon het oefenen
Reageer altijd positief op het voorlezen van uw kind, ook wanneer niet alle woordjes vlot of goed zijn gelezen. Geef aan dat u ziet dat uw kind zijn best doet en probeer fouten door uw kind zelf te laten corrigeren. Prijs uw kind ook als het een fout goed corrigeert.
 
Top


18-10-2018
Groep 3 | Veilig Leren Lezen, kern 2

Komende week beginnen we aan kern 2 van Veilig leren lezen. De leerlingen hebben inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.

Thema kern 2: Dag en nacht In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts. Letters en woorden lezen in kern 2 In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van de b).

Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen het lezen van:
 • eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
 • eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje, boompje en tuintje.

Tips
Misschien wil uw kind zelf woorden typen op computer of tablet. Bij een tablet kunt u kiezen tussen hoofdletters en kleine letters. Uw kind leert nu alleen de kleine letters; kies dus het invoerscherm met de kleine letters. Op het toetsenbord van een laptop of desktop staan echter alleen hoofdletters. Hebt u geen tablet, plak dan eventueel gekleurde stickertjes, waarop de kleine letters staan, op de toetsen. Leer uw kind wel dat het voor de letter ‘aa’ twee keer de a-toets moet intikken.
 
Top


16-02-2018
Kunstproject
Afgelopen maandag, 12 februari, zijn wij gestart met het schoolbrede kunstproject. Alle leerlingen hebben tijdens een gastles inspiratie opgedaan om te kijken naar kunst vanuit verschillende perspectieven.
De komende weken zullen de leerlingen in de creatieve vakken zelf hun eigen kunststuk gaan maken.
Binnen de groepen wordt er gewerkt vanuit verschillende kunststromingen.
In de groepen 1,2 en 3 biedt ‘De Stijl’ inspiratie, waarbij gewerkt wordt vanuit primaire kleuren en rechte lijnen. De te onderzoeken kunstenaars zijn meubelmaker en architect Gerrit Rietveld en beeldend kunstenaar Piet Mondriaan

Klik op de foto om het album te bekijken

Top


04-09-2017
SOK

De leerlingen van groep 3 zijn druk bezig met het leren van nieuwe woorden. Vandaag hebben zij SOK geleerd. Aansluitend zijn zij begonnen met het borduren van een 'sok'. wink 
Top


09-11-2016
Schoolontbijt
Top


14-10-2016
De Grote Mees Kees Show

Wij zijn met de groepen 3 tot en met 6 naar de Grote Mees Kees Show in Cultura in Ede geweest.
 
De grote Mees Kees Show is een  flitsende voorstelling met veel  muziek, verhalen, raps, non-stop-  PowerPoint en vooral: Mees Kees!  Mees Kees is nog maar stagiair, maar  toch kan hij al heel goed orde  houden. Grote rampen, zoals  rekenen en topo, zijn bij hem geen  probleem. Voor alles heeft hij een  slimme oplossing. Dus, wanneer de  klas een heel saai liedje moet  instuderen voor de bonte avond,  bedenkt hij samen met de klas snel  iets anders: een coole rap!
 
De kinderen hebben van de voorstelling genoten!
 

 
Top


04-10-2016
Slakken in de klas

Wij hebben in groep 3 en 4 een leskist over slakken in de klas.
We hebben al veel slakken en die hebben we allemaal een plekje gegeven in een bak in de klas.
We weten nu:
 • - hoe en wat een slak eet
 • - hoe je voor een slak moet zorgen
 • - hoe het lijf van de slak in elkaar zit en hoe het werkt
 • - hoe een slakkenspoor eruitziet.
De kinderen vonden het erg leerzaam en leuk. Dat is aan de foto's wel te zien!
 
Top


03-10-2016
Leesspelletjes
Top


21-09-2016
Klompenpad

Wat was het wandelen van het Klompenpad met groep 3 en 4 gezellig en leerzaam.
We hebben allemaal verschillende dieren gevonden en gevangen. Bijvoorbeeld een naaktslak, een pad, duizendpoten, spinnen, kikkerdril enz. Ook hebben wij veel afval verzameld. Op school hebben we de dieren nog even goed bekeken en ze daarna weer vrijgelaten.


 
Top


11-09-2016
Streetwise

 
Top


08-09-2016
Groep 3-4 hard aan het werk
De groepen 3 en 4 werken hard in de klas. Bijvoorbeeld door het maken van woorden op de woordendoos of het nabouwen van bouwwerken uit het rekenboek.
Ook zijn we weer met de Engelse lessen begonnen. We leren de vormen (cirkel, driehoek, rechthoek en vierkant) door middel van een spel op het plein.
 

 
Top


23-08-2016
Eerste schooldag
Wat een leuke eerste schooldag hadden wij in groep 3-4
Top


17-03-2015
Kanjertraining
De kinderen uit groep 3 spelen een voorstelling met de Kanjertraining poppenkastpoppen voor de kleuters.
Top


10-03-2015
Kapla
Top


28-02-2015
Meesters- en juffendag
Mooi verkleed naar school!
Top


17-02-2015
techniek
Top


27-01-2015
Dansen met meester Koos
Wat  een hele leuke gymles. 
Bewegen en dansen op de maat van de muziek. 
Meester Koos had voor ons een swingend muziekje klaar staan. 
Met veel plezier bewogen wij door de gymzaal.
 

 
Top


21-11-2014
Streetwise 2015
De kinderen van groep 3-4 hebben in de gymzaal van De Spil een praktijkles gehad over hoe je te gedragen in het verkeer. Deze praktijkles is verzorgd door medewerkers van het project Streetwise van de de ANWB. Helaas laat de kwaliteit van een aantal foto's te wensen over, maar ondanks dat krijgt u tijdens het bekijken van de foto's toch een leuk beeld van deze les.
  
Top


08-09-2014
we bouwen een huis
Bekijk hier het foto/videoverslag van ons bouwproject met groep 0-1-2
 
Top


16-06-2014
bouwtekening
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 0-1-2-3 een bouwtekening gemaakt voor een kasteel. De bedoeling is dat we met echt gereedschap en materialen dit kasteel gaan bouwen....
 
Top


17-03-2014
CupSong
Top


27-01-2014
Leren breien
Katja, een van de leerlingen uit groep 3, heeft van haar oma leren breien. Tijdens het kringgesprek laat zij ons allemaal zien hoe het precies moet.
"kijk, je moet insteken.....omslaan......doorhalen.....af laten glijden"

Top


22-01-2014
voorleesontbijt
Het voorleesontbijt met oma's en opa's was een groot succes.
Klik op de foto om door het foto album te bladeren.
Top


13-01-2014
Bijl
Wij leren het woordje bijl en knutselen een bijl in indianenstijl.

Top


20-12-2013
schoolkrant
Hier kunt u de bijdragen van de leerlingen uit groep 3 en 4 voor de schoolkrant bekijken
Top


20-12-2012
schoolkrant
Hier kunt u de bijdragen van de leerlingen voor de schoolkrant bekijken
Top


06-10-2012
informatieavond
Klik hier om de presentatie van de ouderavond te bekijken.
Top


28-09-2012
Een dag in groep 3-4
Hier is een dagverslag met foto's van groep 3-4. De dag begint met een kwartier stillezen, waarna beide groepen verder gaan met taal. Groep 3 met de vernieuwde versie van veilig leren lezen en groep 4 met spelling in beeld. U ziet ook foto's van schrijven en rekenen en de ochtendpauze met slechtweer, regen, waardoor zij binnen mogen kiezen uit gezelschapsspelletjes, Kapla, of kleien. Ze vermaken zich prima.
Tijdens de lunchpauze, vanwege het continurooster eet iedereen in de klas, kijken de kinderen naar het filmpje van Nieuwsbegrip. Na de middagpauze buiten gaan beide groepen verder met een handvaardigheidactiviteit en gym.

Top


26-09-2012
een kijkje in de klas
Zomaar een kijkje in groep 3-4. Hier ziet u ook dat de kinderen de dobbelstenen in de klas gebruiken. De dobbelsteen staat op rood. Dit betekent dat er stil wordt gewerkt.

Top


21-03-2012
De Concordia molen
De Concordia molen.
 
De molen is oud  maar het is nog wel leuk.  
Er was vroeger een molenaar en nu nog steeds.
 
Vroeger stonden er twee molens naast elkaar op de plek waar nu de Concordia molen is.
Je  ziet  er  nog  wat  van.
 
Vroeger moest je zakken naar  boven dragen.
Dat was toen heel gewoon.
 
Het  was  super leuk om naar de molen te gaan.
En  de  molenaar was heel aardig.
 
We   mochten  in  de  wieken  klimmen.
En we mochten de tarwe aanraken zodat we de tarwe konden voelen.
En  hoe  meel  voelde.
 
We  moesten stijlen  trappen  op
En   we  moesten achteruit lopen toen we naar beneden gingen.
 
We hebben geleerd hoe een molen werkt en hoe het meel wordt gemaakt,
En dat vonden we heel erg leuk.
 
Groetjes Nikki, Sophia en Mees

Top


21-03-2012
bij de bakker
Bij de bakker.
 
Dinsdag zijn we bij de bakker geweest.
En dat was een groot feest.
 
We hebben broodjes gebakken.
Daarna gingen ze in zakken.
 
Op school hebben we  haantjepik  gegeten.
Dat was heel lekker om op te eten.
 
Het was een aardige bakker
Iedere dag is hij vroeg wakker.
 
Maar ja de broodjes zagen er lekker uit.
En sommige kinderen hadden een broodjesbuit.
 
Maar de broodjes zaten in de oven en we moesten weer naar school.
En sommige dachten de bakker was mijn idool.
 
Dinsdag zijn we naar de bakker geweest.
En dat was een groot feest.
 
Groetjes Janna en Yari
 
Top


21-03-2012
van graan tot brood
Van graan tot brood.
 
Groep 3/4 heeft tijdens de projectweek gewerkt aan het thema van graan tot brood. In de klas is aandacht besteed aan het zaaien van verschillende soorten granen. De kinderen hebben potjes meegebracht waarin vervolgens zaden werden gepot. Inmiddels lopen de zaden allemaal uit en kunnen de kinderen de verschillende groeistadia waarnemen.
Er werden filmpjes bekeken van het dorsen vroeger en nu, het werk van de graanmolen en hoe brood gemaakt wordt. In de klas is hier uitgebreid over gesproken.
Ook brachten de groepen 3 en 4 een bezoek aan de Concordia molen in Ede en bakker Waal in Harskamp. Hier mochten de kinderen hun eigen broodje maken.
 
Op donderdag was groep 3/4 een kookklas. Er werd druk gebakken door de kinderen. Er werden pannenkoeken en poffertjes gebakken, kaaskoekjes gemaakt en brood gebakken. Het rook ontzettend lekker. 's Avonds was het dan ook erg druk in de klas door alle bezoekers, ouders en leerlingen, die de eigen baksels kwamen proeven.
 
Het was een groot succes. U kunt
hier de foto's bekijken
 
Hulpmoeders bedankt, voor het rijden naar de molen en de geboden hulp bij het bakken. Medewerkers van de Concordia-molen in Ede en bakker Waal bedankt dat wij bij u mochten kijken.

Top


10-10-2011
Haringmaatjes

Haringmaatjes


Haringmaatjes van Cultura. De kinderen maken hun eigen groeps- kunstwerk.

Top


14-04-2010
De Hoge Veluwe
Een van de lessen van het Natuurproject Hoge Veluwe was de buitenles. Het was een hele leuke en leerzame dag.Top


09-04-2010
Paasknutselmiddag
Op 1 april was er een Paas-knutselmiddag, georganiseerd door het team en ouders uit de ouderraad. In alle groepen werd er een Paasmandje geknutseld door de kinderen. Het was een gezellige en zeer creatieve middag. Naast het knutselen was er een Paas-speurtocht en eierzoeken. Ook kregen de kinderen drinken en een lekker koekje.


Top


29-03-2010
Woeste Willem

                            Woeste Willem                           


 

We hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een lessenserie handvaardigheid waarbij het prentenboek 'Woeste Willem' centraal stond. De kinderen hebben hard gewerkt aan een vlot en zeemonsters, maar ook hebben ze van klei Woeste Willem en Frank gemaakt en soms zelfs eigen fantasiefiguren die mee mogen varen op de vlotten.
Wilt u het prentenboek zelf ook lezen dan kan dat hier (kan even duren)

Top


20-03-2010
kies voor gaaf

Voorlichtingsles "Kies voor gaaf"

 

De voorlichtingsles werd verzorgd door Jorieke Korthof, zij is mondhygiëniste.

Er werd eerst verteld hoeveel tanden en kiezen kinderen en volwassenen hebben, maar ook over wisselen van tanden, gaatjes, ontstoken tandvlees.

Vervolgens werd het liedje gezongen, zie foto's, op de wijs van: "van voor naar achter, van links naar rechts". Daarna werd wat verteld over de invloed van voeding (suiker / zuur) op de mondgezondheid? De kinderen kregen een werkblad en moesten een keuze maken wat zij dachten dat het beste was voor het gebit en dat lijntje kleuren.

Daarna werd dit onderzocht met een proef. In vier bekers zaten de volgende

vloeistoffen: AA-drank, melk, sinasappelsap, ijsthee en Fristi. Hierin werd door middel van een staafje vastgesteld wat de PH-waarde van de verschillende dranken was. Dit werd in een schema gezet.

De les werd afgesloten met een instructie op poetsen. Hoe lang, op welke manier en het belang van napoetsen door ouders. De kinderen kregen een tandenborstel en een tube tandpasta mee naar huis, met een brief voor de ouders.

Top


20-03-2010
politie
Bezoek politie,
 
Op vrijdag 19 maart werden wij verrast vast te moeten stellen dat er een poging tot inbraak was gedaan op onze school,in groep 3 en 4. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Nadat het proces-verbaal was opgesteld, mochten de kinderen van groep 3 en 4 met de agenten meekijken in de politieauto.
Levi werd geboeid meegenomen en in de auto gezet.
De agenten vertelden wat zij allemaal in de auto aan materieel bezitten. De kinderen kregen een korte toelichting over o.a. een kogelvrijvest.

Top


26-01-2010
Nationale voorleesdagen

De kinderen uit groep 3 en 4 lezen met veel plezier voor bij de bij de kleuters


Top


26-01-2010
Het Voorleesontbijt
Het Voorleesontbijt                        

We zijn de ochtend begonnen met een ontbijtje in de klas. Daarna is er
voorgelezen door een oud-leerling en moeder van twee oud-leerlingen op
onze school: Rimkje. Het was een gezellige start van anderhalve week
voorleesactiviteiten. Naast het voorlezen door de leerkracht zullen een paar
kinderen die een jonger broertje en/of zusje in groep 1 en 2 hebben daar
gaan voorlezen. Op vrijdag 29 januari zal er een gezellige afsluiting zijn
in het muzieklokaal. 


Top


25-01-2010
Klein Mannetje

"Klein Mannetje woont in een schoenendoos. Tot het wel drie dagen achter elkaar flink regent. De schoenendoos gaat kapot door zoveel regen en Klein Mannetje heeft geen huis meer."

Voor het hele verhaal over de zoektocht naar een nieuw huis voor Klein Mannetje klik hier

Naar aanleiding van het boek 'Klein Mannetje heeft geen huis' van de schrijver Max Velthuijs hebben de kinderen een huis gebouwd voor Klein Mannetje.

Naar aanleiding van het verhaal 'Klein Mannetje heeft geen huis' van de schrijver Max Velthuijs hebben de kinderen hard gewerkt aan een nieuw huis voor Klein Mannetje.

Dit zijn de huizen die de kinderen hebben gemaakt van rietjes, papier en kapla.

 
Top


14-12-2009
IJspret in Barneveld
 
 IJspret in Barneveld.     Winterweer
Gistermiddag hebben de leerlingen van groep 3/4 dankbaar gebruik gemaakt van de ijsbaan in Barneveld. Het was prachtig winterweer en de kinderen hebben zich goed vermaakt. Na een wat onwennig begin met de ijzers onder de voeten, kregen velen al snel de slag te pakken.
Mede dankzij de hulp van verschillende ouders kon deze middag mogelijk gemaakt worden. Hartelijk dank hiervoor!

Zelf ook zin om de schaatsen onder te binden? Kijk op de website van Koewei on ice voor meer informatie www.koewei-on-ice.nl


Top


18-11-2009
Leskist: Ik groei

Leskist: Ik groei
 


De afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 3 / 4 gewerkt met materialen uit
de leskist ‘Ik groei’. We hebben het gehad over:
 • de verschillen tussen jong en oud.
 • of je iets meteen al kan of dat je het nog moet leren.
 • het leren herkennen van leeftijdsgroepen.
 • vaardigheden die je op verschillende leeftijden leert.
 • hoe groeien we en wat is daar voor nodig?
De kinderen hebben aan de hand van kijkplaten verschillende vaardigheden zoals autorijden, verliefd worden, leren lopen, zwemmen enz., bij de diverse leeftijdsgroepen kunnen plaatsen. Dit hebben ze daarna ingekleurd in een tijdsbalk. Verder hebben ze een tekening gemaakt over hoe zij denken dat ze er later uit zullen zien. Een aantal van deze tekeningen kunt u hier bekijken.

Top


04-11-2009
Tropische vruchten
Top