syndeo_data/media/Slogan_de_Roedel.jpg De Roedel | Openbare basisschool de Roedel te Harskamp - gemeente Ede  
 
over de school kalender groepen foto album links  
 
 de schoolsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 Open dag 2019syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 organisatiesyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 ouderssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 schoolgidssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 school- en jaarplansyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 verlof / informatie leerplichtsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 AVG syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 leerling aanmeldensyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 contactsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 inloggen syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 
De Roedel

Openbare basisschool te Harskamp

Openbare basisschool De Roedel is een kleine, gezellige dorpsschool te Harskamp.  
Op De Roedel vinden we het belangrijk dat kinderen van en met elkaar kunnen leren.

Continurooster

Wij werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag overblijven en gezamenlijk lunchen in de eigen groep onder begeleiding van de eigen leerkracht. De schooltijden zijn door dit rooster op maandag, dinsdag, donderdag en (alleen bovenbouw) vrijdag van 8:30 tot 14:30 uur. Op woensdag krijgen de leerlingen les tot 12:15 uur. De onderbouw heeft op vrijdag tot 12:00 uur les en is de middag vrij.

Engels

De Roedel is met ingang van het schooljaar 2015-2016 gestart met vroeg Engels onderwijs in alle klassen. Wij doen dit met de methodiek van EarlyBird. Ons onderwijs krijgt hiermee een nieuwe impuls.

Waarom Vroeg Engels?

Vroeg beginnen met een vreemde taal biedt heel veel voordelen.
Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een nieuwe taal leren. Door in een vreemde taal bezig te zijn, werken ze bijna ongemerkt aan kennis van die taal. Zo groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Er zijn ook wetenschappelijke bewijzen dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert. De keuze voor Engels als tweede taal is een logische. Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst. Meer weten? Klik hier.
Kanjertraining

In het schooljaar 2012-2013 zijn wij met de Kanjertraining gestart. De leerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen
gedrag en het gedrag van anderen. 

Wat is Kanjertraining?

Een methode om verbeterde leerresultaten, verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname pestgedrag te verkrijgen.

De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken.

De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • -Er is respect voor elkaar

  • -Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.

  • -Leerlingen durven zichzelf te zijn.

  • -Leerlingen voelen zich veilig.

  • -Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.

  • -Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.

  • -Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

 


| t | f | y | obs De Roedel | Edeseweg 216 | 6732 DC | Harskamp | e:l.vellinga@proominent.nl