Welkom

Welkom
 

Van harte welkom op de website van openbare basisschool De Roedel voor Harskamp en omgeving! Een warme plek waar leerlingen zich prettig en gewaardeerd voelen. Onze school staat bekend om kwalitatief goed onderwijs en een plek waar een kind zichzelf kan zijn. Door samen te spelen, te leren en te lachen, voelt iedereen zich met elkaar verbonden. Wij zijn trots op onze leerlingen, ons team en de betrokkenheid van ouders en verzorgers. Wij geven onderwijs aan kinderen uit Harskamp zelf en dorpen in de directe omgeving. 
 
Verbinding, verantwoordelijkheid, plezier en ruimte vormen onze kernwaarden. Vanwege het kleinschalige karakter van onze school is er voor elk kind veel persoonlijke aandacht. Bovendien draagt ondersteuning op maat bij aan de optimale ontwikkeling van de leerlingen. Belangrijk voor het gevoel van veiligheid is het respectvol omgaan met elkaar. Dit staat centraal tijdens de Kanjertraining. 
 
Het onderwijsprogramma is ingericht volgens het continurooster. Aan de hand van thema’s leren kinderen de wereld kennen. In die thema’s zijn verschillende vakken zoals aardrijkskunde, rekenen en ICT naadloos verweven. Daarnaast hebben Engels, levensovertuiging en creativiteit een belangrijke plaats in ons lesaanbod. Maar vooral is er ruimte om samen plezier te maken en daarvan maximaal te genieten. 
 
Voelt u van harte welkom om een afspraak te maken bij ons op school! 

Waarom De Roedel?

Waarom zouden ouders voor jullie school moeten kiezen? 

Op onze school staan 'hoofd-hart en handen' centraal. Uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en eigen talenten, mogelijkheden en behoeften heeft. De kinderen krijgen de ruimte om die talenten met hun eigen 'hoofd-hart en handen' te ontwikkelen.  Naast de basiskennis en vaardigheden, bieden wij kinderen via 'o.a. ateliers' creatieve, culturele en technische vakken aan.

Welk voordeel hebben jullie ten opzichte van andere scholen? 

De kracht van onze school zit hem in de kleinschaligheid en veel individuele aandacht waardoor er veel ruimte voor de ontwikkeling van iedere leerling is Hier hechten wij veel waarde aan.

Wat is jullie beleid met betrekking tot pesten en uitsluiting? 

Veiligheid voorop; dit geldt voor ieder kind. Met de Kanjertraining leren we de kinderen dezelfde taal te spreken hoe wij op een goede manier met elkaar omgaan; over zichzelf en met respect naar elkaar. Pesten wordt niet getolereerd. 

Hoe gaan jullie om met kinderen met een leerachterstand? 

Elk kind ontwikkelt zich; de verschillen tussen kinderen inspireren ons om te onderzoeken wat passend is om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen.  Wij voelen ons gedreven om het beste uit elk kind te halen. 

Hoe betrekken jullie levensovertuigingen in de leerstof?

De wereld, dat zijn wij! Normen en waarden en wat er in de wereld speelt, doen ertoe. Daar besteden wij dagelijks aandacht aan. Daarnaast bieden wij de kinderen van groep 5 t/m 8 godsdienstonderwijs aanmet daarin aandacht voor alle levensovertuigingenDeze lessen worden door een externe docent gegeven.

Praktisch

 
  • Kanjerschool: waar ieder kind een Kanjer is;
  • Je mag zijn wie je bent;
  • Continurooster;
  • Persoonlijke aandacht en ondersteuning van uw kind;
  • Godsdienstvormend onderwijs vanaf groep 5;
  • Ateliers: circuit met creatieve-culturele- en technische activiteiten;
  • Engels in groep 1-8.
  • Kanjertraining 

De Roedel in beeld

Social media

Op onze social media pagina's plaatsen wij met regelmaat leuke en informatieve content over onze school.
Facebook


youtube


instagram


 

Edeseweg 216  |  6732 DC  |  Harskamp  |  0318-456 417